Adatvédelem, adatkezelési szabályok

Adatkezelő a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)

Érintett, aki az Adatkezelő által meghirdetett ’a Víz összeköt’ című fotópályázatra jelentkezik, a jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, és ezzel a pályázaton részt vesz.

Az Érintett által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési cím, e-mail cím,

Az adatkezelés célja: ’A víz összeköt’ című fotópályázatra jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a pályázatra benyújtott képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a felhasználási jogok biztosítása.

Adatfeldolgozó: EOX Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Tahi utca 53.). Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatfeldolgozó részére továbbítja. Az Adatfeldolgozó végzi a pályázat technikai lebonyolítását, technikai kezelését.

Az Érintett a Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje, az Adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli

Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultja köteles a továbbított adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni, az adatok így történő adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás címzettjét terheli.

Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn, illetve az adattovábbítás jogosultján kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a pályázat lebonyolítása, a pályázat eredményének kihirdetése. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A pályázaton kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt. A megadott adatok valódiságáért és teljességérért a pályázó felel. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.